Arkadia MUD MMORPG

Legalt

aen Dol Blathanna, Radny Cechu Kupcow Novigradu, Wplywowy Hurtownik Handlu Kamieniami Szlachetnymi, Poliglota

Rasa: elf

Zawód: kupiec

Gildia: CKN

Wiedza

W sumie: /655